Dom Zdrojowy w Jelitkowie. Przed decyzją o wyburzeniu [LIST OTWARTY]

26 października 2016

LIST OTWARTY
do Rady Miasta Gdańska
w sprawie przyszłości Domu Zdrojowego w Jelitkowie (obecna „Parkowa”)

Szanowni Państwo,
27 października będziecie Państwo rozstrzygać o losie Domu Zdrojowego w Jelitkowie. Prezydent Miasta Gdańska złożył projekt uchwały, która umożliwia jego wyburzenie oraz zmianę funkcji sąsiadującego terenu, w tym nową intensywną zabudowę (druk 840).

Bardzo proszę o rozwagę przed podjęciem decyzji.

Dom Zdrojowy zbudowano w Jelitkowie w 1909 roku. Przetrwał bez szwanku dwie wojny światowe, by w 1966 roku stracić w pożarze dach i część górnej kondygnacji. Od tego czasu nie odtworzono kształtu budynku z czasów świetności.

Projekt przedłożony przez Prezydenta ma umożliwić wyburzenie budynku (nazywanego „reliktem”) oraz zbudowanie – dużo większego – „wysokiej klasy hotelu”, z trzech stron okalającego Plac Zdrojowy z fontanną. Plac stanie się faktycznie wewnętrznym dziedzińcem hotelowym.

Na placu przy Domu Zdrojowym (obecnej „Parkowej”), wobec braku odpowiedniej uchwały krajobrazowej, ulokowane są obecnie mało estetyczne obiekty drobnego handlu oraz równie mało estetyczne szyldy i reklamy. Mimo to plac jest cenionym miejscem spotkań, zabaw i wypoczynku mieszkańców.

Decyzja Rady Miasta może doprowadzić do nieodwracalnej utraty walorów historycznych oraz do odebrania mieszkańcom cenionego miejsca spędzania czasu wolnego.

Bardzo proszę o rozwagę przez podjęciem decyzji tym bardziej, że przedłożony projekt nie uwzględnia żadnej z niemal pięćdziesięciu uwag zgłoszonych Prezydentowi przez mieszkańców i ich organizacje.

Gdańsk, 26 października 2016

Dom Zdrojowy w Jelitkowie


Budynek przetrwał dwie wojny światowe. Pocztówka z ok. 1960 r.

Prezydent Gdańska w sprawie uwag mieszkańców (linki):

Pozostała dokumentacja projektu: tutaj

Social media

Pin It on Pinterest