Energa zasługuje na lepszego prezesa

20 lutego 2017

Oświadczenie w sprawie nowego prezesa spółki Energa S.A.

Energa S.A. jest spółką giełdową, w której większościowy udział ma Skarb Państwa. Energa jest jedną z niewielu wielkich firm w naszym regionie – jedną z pereł gospodarki Pomorza. Wszystkim nam powinno zależeć, by takimi spółkami zarządzały osoby z doświadczeniem i sukcesami, cieszące się nieposzlakowaną opinią.

Rada Nadzorcza zdecydowała, że nowym prezesem spółki Energa będzie Daniel Obajtek, całkowicie nieznany w polskiej energetyce. Znany za to z zarzutów, które postawiła mu prokuratura – o przyjęcie łapówki i o narażenie innej firmy na straty.

W Enerdze wraz ze startem w konkursie na stanowisko prezesa każdy kandydat zobowiązany był złożyć oświadczenie, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe.

Mam wątpliwość, czy takie oświadczenie pan Obajtek złożył, a jeśli tak – to czy było ono prawdziwe. A jeśli było prawdziwe, to co stało się z postępowaniem prowadzonym wobec tego pana przez prokuraturę. Mam też wątpliwość, czy Rada Nadzorcza dochowała należytej staranności podejmując decyzję o mianowaniu nowego prezesa. Nie ukrywam, że mam obawy, czy sprawa nie została załatwiona w gronie politycznych przyjaciół.

Skierowałam w tej sprawie zapytanie poselskie do ministra Zbigniewa Ziobro. Pytam w nim o praw­dziwość złożonego oświadczenia oraz o stan postępowań przeciwko Danielowi Obajtkowi.

Gdańsk, 20 lutego 2017
Energa (fot. Wikimedia Commons)

Tekst zapytania poselskiego:

Szanowny Panie Ministrze,
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Energa SA (punkt 6, data publikacji 17.01.2017) zawiera zapis, iż „Zgłoszenie kandydata powinno zawierać (…) 6) oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego”.
Zgodnie z Raportem bieżącym nr 12/2017 spółki Energa S.A. „W dniu 10 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu V kadencji: Pana Daniela Obajtek, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ENERGA SA, z dniem 2 marca 2017r.”

Energa S.A. jest spółką publiczną z większościowym udziałem Skarbu Państwa, co wiąże się z oczekiwaniem przestrzegania przez nią, jej organy i kierownictwo najlepszych standardów postępowania.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra pytania:
1/ Czy według wiedzy Ministra Sprawiedliwości oświadczenie złożone przez pana Daniela Obajtka jest zgodne z prawdą?
oraz w związku z tym:
2/ Czy prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Danielowi Obajtkowi i czy toczy się postępowanie sądowe w tej sprawie?
3/ Ile – według stanu na dzień 1 lutego 2017 – pan Daniel Obajtek miał przedstawionych zarzutów karnych?
4/ Czy toczy się postępowanie przygotowawcze wobec Daniela Obajtka, a jeśli nie to kiedy zostało zakończone?
5/ Jeżeli toczy się postępowanie przygotowawcze lub karne rozpoznawcze przeciwko Danielowi Obajtkowi, to na jakim etapie aktualnie się znajduje?

Social media

Pin It on Pinterest