Interpelacja w sprawie harcmistrza Artura Lemańskiego

1 września 2017

Dziś nad ranem byłam świadkiem zablokowania wypowiedzi harcmistrza Artura Lemańskiego na uroczystościach rocznicy IIWŚ czyli zawstydzającego nadużycia władzy dlatego wysłałam interpelację do Premier Szydło i Ministra MON:
„Jesteśmy oburzeni traktowaniem harcerzy oraz Związku Harcerstwa Polskiego, który jako organizacja odegrał w historii Polski szczególną rolę, wychowując wiele pokoleń Polaków w duchu niezłomnego patriotyzmu. Wszyscy wiemy jak wielkie zasługi dla ojczyzny położyli polscy harcerze, którzy wspierali walkę oraz niepodległościowe dążenia Polaków jako „Szare Szeregi” działając w konspiracji podczas II wojny światowej. Od 1999 rokuharcerze biorą czynny udział w organizacji uroczystych obchodów na Westerplatte. Dzisiejszy incydent pokazał, że rząd nie liczy się z tak bardzo szanowaną przez Polaków organizacją patriotyczną.

Nawiązując do dzisiejszego incydentu podczas obchodów 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej na Westerplatte, w trakcie którego przedstawiciele MON i wojska nie dopuścili do odczytu Apelu Pamięci przez przedstawiciela Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrza Artura Lemańskiego, zwracam się z następującymi pytaniami:

1. Kto i dlaczego zadecydował o uniemożliwieniu harcmistrzowi Arturowi Lemańskiemu odczytanie Apelu Pamięci, mimo wcześniejszych ustaleń dotyczących przebiegu obchodów na Westerplatte pomiędzy przedstawicielami MON a Urzędem Miasta Gdańska?

2. Dlaczego Apel Pamięci odczytał oficer Marynarki Wojennej, mimo iż w trakcie uroczystości zapowiedziano (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami), że Apel Pamięci zostanie odczytany przez harcmistrza Artura Lemańskiego?

3. Z jakiego powodu przedstawiciele MON i wojska zablokowali wejście na mównicę harcmistrzowi Arturowi Lemańskiemu, który miał odczytać Apel Pamięci?”

Social media

Pin It on Pinterest